Forside - Sangere - Fluesnappere - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Rørsanger, Acrocephalus scirpaceus
Første  :  ??
Status  :  Meget almindelig på Als
Note  :  Rørsangeren ankommer næsten altid til landet indenfor den første uge af maj. Almindelig ynglefugl ved alle søer og moser, hvor der er lidt rørskov
Fænologi  : 
Klik for at se fænologi-diagram ! Diagrammet (klik på ikon !) viser, hvor mange gange Rørsanger er ankommet til Sønderjylland pr. 5-dages periode om foråret
Data udgøres af rapporteringer fra 27 år i perioden 1972 - 2006 (ingen data fra 1973-79 samt fra 1987)
Kilder  :  DOFB, diverse lokal-rapporter fra Sønderjylland (fænologi-skema)
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Rørsanger !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 20.05.2006