Forside - Sangere - Fluesnappere - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Kærsanger, Acrocephalus palustris
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig på Als
Note  :  De fleste år ankommer Kærsangeren til landet enten i den første eller den tredie uge af maj. Er sammen med Gulbug de to arter, der ankommer senest af vore sangfugle. Yngler almindeligt i krat ved de fleste søer og moser
Fænologi  : 
Klik for at se fænologi-diagram ! Diagrammet (klik på ikon !) viser, hvor mange gange Kærsanger er ankommet til Sønderjylland pr. 5-dages periode om foråret
Data udgøres af rapporteringer fra 30 år i perioden 1972 - 2006 (ingen data fra 1973-75 samt fra 1977 og 1978)
Kilder  :  DOFB, diverse lokal-rapporter fra Sønderjylland (fænologi-skema)
Foto  : 
Kær Halvø, d. 28.06.2005. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 20.05.2006