Forside - Sangere - Fluesnappere - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Sivsanger, Acrocephalus schoenobaenus
Første  :  ??
Status  :  Ikke sjælden men dog kun pletvis forekommende på Als
Note  :  Var tidligere betydeligt mere almindelig. De fleste år ankommer Sivsangeren til landet enten i slutningen af april eller i starten af maj.  Yngler ved søer eller moser med veludviklet rørskov, bl.a. ved Mjang Dam og Ketting Nor
Fænologi  : 
Klik for at se fænologi-diagram ! Diagrammet (klik på ikon !) viser, hvor mange gange Sivsanger er ankommet til Sønderjylland pr. 5-dages periode om foråret
Data udgøres af rapporteringer fra 27 år i perioden 1972 - 2006 (ingen data fra 1973-76, 1978-79 og 1983-84)
Kilder  :  DOFB, diverse lokal-rapporter fra Sønderjylland (fænologi-skema)
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Sivsanger !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 20.05.2006