Forside - Lærker - Drosler - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Skovpiber, Anthus trivialis
Første  :  ??
Status  :  Almindelig trækfugl over Als
Note  :  Ses hovedsageligt på de to bedste alsiske træklokaliteter, Tontoft Nakke om foråret og Sønderskoven om efteråret
De bedste trækdage på de to lokaliteter :
Tontoft Nakke Sønderskoven
* 1.050 trækkende NV d. 28.04.2005 Dennis M. Langholz
* 185 trækkende NV d. 05.05.2003 Dennis M. Langholz
* 148 trækkende NV d. 02.05.2004 Dennis M. Langholz
* 108 trækkende NV d. 03.05.2005 Dennis M. Langholz
* 95 trækkende NV d. 03.05.2004 Dennis M. Langholz
* 65 trækkende NV d. 10.05.2004 Dennis M. Langholz
* 508 trækkende V d. 31.08.2005 Dennis M. Langholz
* 420 trækkende V d. 23.08.2004 Dennis M. Langholz
* 355 trækkende V d. 02.09.2004 Dennis M. Langholz
* 319 trækkende V d. 24.08.2003 Dennis M. Langholz
* 231 trækkende V d. 16.09.2004 Dennis M. Langholz
* 102 trækkende V d. 07.09.2004 Dennis M. Langholz
På andre lokaliteter kan arten ses i betydeligt mindre antal, f.eks. på Arnkilsøre (max.16 fouragerende, d. 17.08.2003, Henning Christiansen) og ved Vibæk (max. 20, d. 09.05.2004 og d. 31.08.2005, Gert L. Jørgensen). Endnu færre er set ved bl.a. Hartsø (max. 7), Fjordmose (7), Trillen (2), Hummelvig ( 2), Birkepøl (1), Pulverbæk (1), Tovrup (1), Fynshav (1), Ketting Nor (1), Købingsmark Strand (1), Hopsø (1) og Nørreskoven (1)
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Skovpiber !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 21.04.2006