Forside - Hønsefugle - Traner - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Original-tekster om
Plettet rørvagtel, Porzana porzana
DOFT61-34  :  "Den 14. juni om aftenen hørte AHJ en fugl i den vestlige del af søen i et område med tagrør og græs. Både i 1961 og 1962 hørtes arten her ved flere besøg"
Joensen, Anders Holm & Niels Otto Preuss
DOFT 3-4, 61 årg., 1967, p. 187
SJ71-1  :  "Sådan 1 er set ved Kettin Nor den 27.-2. Det er næsten for tidligt - eller har det været en overvintrende." ("Kettin Nor" skal helt sikkert være "Ketting Nor", red.)
Iversen, Martin
Fuglerapport fra Sønderjylland, p. 4 (første halvår, red.)
SJ72-1  :  "... 2 ved Miang Dam den 3/6 (EI+TD+PKH)
Omkring den 6/6 skal 8 ex. være hørt i Miang Dam (CS+GJ) ...
Endelig blev 1 ex. fundet syg og taget i pleje ved Hartsø i ult. maj - pri. juni (OB). Fuglen kom sig og blev sluppet løs.
"
Iversen, Martin
Sønderjylland I:1972, p. 7
SJ72-1  :  "2 ex. er truffet ved Hartsø den ? (SB+GJ)."
Iversen, Martin
Sønderjylland I:1972, p. S2
< Back