Forside - Hønsefugle - Traner - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Plettet rørvagtel, Porzana porzana
Opdateret  :  D. 15.01.2008
Første  :  D. 14.06.1963, 1, den vestlige del af Mjang Dam. Anders Holm Joensen
Status  :  Meget sjælden på Als
Note  :  I notitsen om fundet i 1963 står der, at fuglen desuden var hørt samme sted ved flere besøg i 1961 og 1962 !!
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Plettet rørvagtel !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Kilder  :  DOFT61-3-4, DOFB, SJ71-1, SJ72-1
Læs mere  :  Original-tekster
Observationer  :  Alle iagttagelser udover den første :
* d. 27.02.1971 1 hørt Ketting Nor
* d. 03.06.1972 2 hørt Mjang Dam Egon Iversen, Tommy Dybbro & Per Ketil Hansen
* ca. d. 06.06.1972 8 hørt Mjang Dam Christian Søgård & Gert L. Jørgensen
* ult. maj - pr. juni 1972 1 syg, taget i pleje, blev rask Hartsø O. Behrends
* første halvår 1972 2 Hartsø Svend Botrup & Gert L. Jørgensen
* d. 24.-27.04.1999 1 syngende Mjang Dam Bjarne Nielsen