Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Hvinand, Bucephala clangula
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig på Als
Note  :  Langt de fleste af de iagttagne fugle er vintergæster. Så vidt vides er der ikke i øjeblikket ynglende Hvinand på Als
De største antal fra nogle lokaliteter :
* Hørup Hav 500 d. 03.01.2004 Dennis M. Langholz
* Tontoft Nakke 215 d. 14.03.2005 Dennis M. Langholz
* Sebbelev Nor 200 d. 18.03.2005 Henning Christiansen
* Nørreskoven 120 d. 28.02.2005 Egon Iversen
* Ketting Nor 120 d. 02.04.2005 Egon Iversen
* Oldenor 82 d. 03.04.2005 Gert Fahlberg
* Trillen 48 d. 19.01.2003 Henning Christiansen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! Han. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 11.01.2006