Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Fløjlsand, Melanitta fusca
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis sjælden på Als
Note  :  Enkelte ses med mellemrum i flokke af overvintrende Sortænder
Som det vil fremgå af tabellen med de største tal fra nogle lokaliteter, er arten ikke særlig talrig i havene omkring Als:
* Tontoft Nakke 13 træk + 2 rast d. 27.01.2006 Bjarne Nielsen
* Kegnæs Drej 4 d. 03.10.1998 Martin Jessen
* Kegnæs sydkyst 3 d. 27.02.2003 Bjarne Nielsen
* Fjordmosen 2 d. 19.09.2003 Kaj Abildgaard
* Pøls Rev 1 d. 19.02.2004 Svend Ove Jensen
* Sønderskoven 1 d. 10.08.2004 Dennis M. Langholz
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Fløjlsand !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 27.01.2006