Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Atlingand, Anas querquedula
Opdateret  :  D. 08.08.2006
Første  :  ??
Status  :  Ikke sjælden men dog fåtallig forårsgæst på Als
Note  :  Arten ses hvert år på en del alsiske lokaliteter  -  men aldrig i større antal. De fleste ses som regel ved Hartsø, men også på Trillen og ved Tontoft Nakke er arten årlig, medens den kun indimellem kan ses i Mjang Dam, Ketting Nor og løvfrødammene ved Egetofte i Sønderskoven
Som det fremgår af billedet herunder, kan man til tider risikere at støde på arten ved selv meget små vandhuller. Billedet viser en han på en oversvømmet mark tæt ved Kegnæs Færge
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! Han, lige vest for Kegnæs Færge, d. 20.05.2002. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal på nogle lokaliteter viser lidt om artens "talrighed" :
* Hartsø   10   d. 04.05.2002   Martin Jessen
* Tontoft Nakke 5 d. 31.03.2005 Bjarne Nielsen
* Trillen 3 d. 23.08.1998 Gert Fahlberg