Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Spidsand, Anas acuta
Opdateret  :  D. 08.08.2006
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig på Als, dvs. den kan ses en del steder men sjældent i større antal
Note  :  Ses mest i foråret på flere af de store rastepladser for ænder. Den bedste lokalitet er Hartsø, men også ved Trillen, Fredsmaj, Kær Vig, Mjang Dam, Oldenor, Tontoft Nakke, Hjortholm Sø og Kegnæs Drej kan man være heldig at se arten
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Spidsand !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal for nogle lokaliteter:
* Sønderskoven   94   trækkende   d. 04.09.2004   Martin Jessen
* Hartsø   84       d. 31.03.2004   Dennis M. Langholz
* Hjortholm Enge 44 d. 27.03.2002 Martin Jessen & Bjarne Nielsen
* Mjang Dam 20 d. 25.03.1998 Bjarne Nielsen