Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Knarand, Anas strepera
Opdateret  :  D. 27.07.2006
Første  :  ??
Status  :  Ikke sjælden på Als
Note  :  Ses oftest i forårsmånederne, hvor de især raster i meget lavvandede områder som f.eks. oversvømmede engarealer
SU-status  :  Var på SU-listen fra udvalgets etablering i 1961 men udgik fra og med 1968
Kilder  :  SU196569, DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! D. 20.04.2006, han i Fredsmaj i Sønderskoven ved Sønderborg. Svend Ove Jensen
Link  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal (mindst 2 individer) for nogle lokaliteter ses :
* Hartsø 19 d. 28.03.2005 Gert L. Jørgensen
* Fredsmaj 16 d. 08.04.2003 Henning Christiansen
* Trillen

10

d. 19.06.2005 Dennis M. Langholz
* Kær Vig

7

d. 16.04.2004 Dennis M. Langholz
* Oldenor 4 d. 04.05.2002 Martin Jessen
* Tontoft Nakke

3

d. 27.03.2005 Bjarne Nielsen
* Hummelvig Made 2 d. 28.03.2005 Svend Ove Jensen
* Ketting Nor 2 d. 02.04.2005 Egon Iversen