Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Pibeand, Anas penelope
Opdateret  :  D. 08.08.2006
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig som overvintrende på Als
Note  :  Arten ses hyppigt som rastende ved flere af de alsiske lokaliteter. Således kan man se pæne antal ved især Oldenor og Hartsø, men også Trillen, Tontoft Nakke, Ny Stavensbøl, Torup Made og Hummelvig kan ofte byde på pæne flokke af Pibeænder, der fouragerer på markerne eller raster til havs
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se større udgave ! Fouragerende Pibeænder, d. 07.10.2005, Fredsmaj i Sønderskoven. Bjarne Nielsen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal (mindst 10 individer) for nogle lokaliteter ses :
* Hartsø 2.000 four. d. 06.03.2004 Svend Ove Jensen
* Hørup Hav 1.005 rst. d. 13.03.2005 Dennis M. Langholz
* Tontoft Nakke 432 trak V d. 02.09.2005 Bjarne Nielsen
* Trillen

260

rst. d. 19.09.1999 Gert Fahlberg
* Mjang Dam

250

d. 19.03.2002 Bjarne Nielsen
* Oldenor

250

four. d. 07.02.2005 Bjarne Nielsen
* Arnkilsøre 130 d. 09.12.2003 Gert Fahlberg
* Sønderskoven 60 trak V d. 17.10.2005 Dennis M. Langholz
* Fredsmaj 55 rst. d. 17.10.2003 Bjarne Nielsen
* Hjortholm Sø

50

d. 31.03.2001 Bjarne Nielsen
* Torup Made

50

d. 01.04.2002 Bjarne Nielsen
* Hjortholm Enge

30

d. 27.03.2002 Bjarne Nielsen
* Fjordmosen

15

d. 27.03.2002 Bjarne Nielsen
* Kær Vig

12

four. d. 08.10.2003 Egon Iversen
* Katholm

12

four. d. 19.04.2005 Bjarne Nielsen
* Ny Stavensbøl 10 d. 21.03.1997 Bjarne Nielsen