Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Rustand, Tadorna ferruginea
Opdateret  :  D. 05.12.2007
Første  :  En hun, d. 05.05.1987 over Farresdam ved Dyvig af Bjarne Nielsen (Godkendt af SU, selvom arten ikke stod på SU-listen på obs-tidspunktet))
Status  :  Meget sjælden på Als
Note  :  Ved SU's godkendelse af fuglen fra 1987 blev det nævnt, at der var stærk tvivl om, hvorvidt forekomsten var spontan, eller om der var tale om en undsluppen fangenskabsfugl. I årene forud sås en del Rustænder rundt omkring i Sønderjylland samt lige syd for grænsen i Kobbermøllebugten, hvor flere fugle var rimeligt stationære
SU-status  :  Arten var på SU's liste fra etableringen af udvalget i 1961, men udgik fra og med 1972
Kilder  :  DOFB, SJ87, SU1971
Foto  : 
Hun, d. 02.05.2005 ved Tontoft Nakke. Foto : Bjarne Nielsen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  Udover den første har der så vidt vides kun været yderligere to observationer :
* d. 27.11.2005 1 fouragerende mellem Sangsvaner Mintebjerg Svend Ove Jensen
* d. 02.05.2005 1 hun, rastende kortvarigt Tontoft Nakke Bjarne Nielsen (billedet herover !)