Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Nilgås, Alopochen aegyptiacus
Opdateret  :  D. 05.12.2007
Første  :  D. 02.02.2002, 1 par, Hummelvig, Svend Ove Jensen (første ?)
Status  :  Meget sjælden på Als, er dog blevet mere hyppig i de senere år
Note  :  Ses ofte i forbindelse med forårstrækket, men er i de senere år også observeret udenfor trækket
SU-Status  :  Er på SU-listen som kategori C-art, dvs. man går ud fra, at individer fundet i den danske natur ikke er spontane
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
D. 22.05.2007, 1 par Nilgæs rastende i Mjels Sø. Foto : Bjarne Nielsen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  Alle iagttagelser (for observationer fra og med 2006 se i DOFbasen) :
* d. 08.12.2005 2 Als Sund trækkende mod N Gert L. Jørgensen
* d. 22.04.2005 1 Tontoft Nakke trækkende mod V Martin Jessen
* d. 15.04.2005 6 Tontoft Nakke (billedet herover) kom tilflyvende fra havet, rastede kortvarigt på den mellemste eng, inden de trak mod øst Bjarne Nielsen & Dennis M. Langholz
* d. 17.03.2005 1 Tontoft Nakke rastede kortvarigt på den østligste eng, inden den trak videre Bjarne Nielsen
* d. 01.05.2003 1 Katholm stod på strandbredden ind mod Egen Næs Bjarne Nielsen
* d. 20.03.2003 3 Hartsø rastende Dennis M. Langholz
* d. 03.02.2002 1 Torup Made v. Mjang Dam adskilte sig fra Hummelvig-fuglene ved at være tydeligt mørkere i dragten Bjarne Nielsen
* d. 03.02.2002 2 Hummelvig fouragerende (de samme som i går !) Martin Jessen
* d. 02.02.2002 2 Hummelvig Bjarne Nielsen