Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Snegås, Anser caerulescens
Opdateret  :  D. 08.11.2007
Første  :  D. 04.02.1978, 1 fouragerende, Hartsø. Egon Jensen (første ?)
Status  :  Meget sjælden på Als
Kilder  :  DOFB 
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Snegås !
Links  :  Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  Alle iagttagelser udover "førsten" :
* d. 28.09.1989 1 Hartsø fouragerende blandt Grågæs Bjarne Nielsen
* d. 14.07.2005 1 Tontoft Nakke trak SV sammen med 5 Grågæs Dennis M. Langholz
* d. 03.09.2005 1 Sønderskoven trak SV sammen med 75 Bramgæs Dennis M. Langholz