Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Indisk gås, Anser indicus
Opdateret  :  D. 05.12.2007
Første  :  D. 05.09.1993, 1 rastende ved Mjang Dam. Gert Fahlberg (??første ??)
Status  :  Forholdsvis sjælden på Als
Note  :  Denne eksotiske art, der uden tvivl består af undslupne "bur"-fugle, ses hvert år i få eksemplarer, altid som indslag i flokke af Grågæs. Det er bl.a. tilfældet ved Oldenor, hvor en enkelt fugl er set jævnligt fra d. 13.06.2003 - 28.07.2005
Arten er også iagttaget blandt Grågæs ved Hartsø (d. 24.05.1998, d. 16.12.2000 samt i perioden d. 17.01. - 29.06.2004)
Ved Mjang Dam er der ved flere lejligheder set mere end en fugl. I tiden d. 08.01. - 27.02.2000 kunne hele 4 fugle ses fouragere på markerne ned mod dammens østlige ende og Torup Made (Gert Fahlberg & Bjarne Nielsen)
SU-status  :  Arten har været på SU-listen fra udvalgets etablering i 1961 men figurerer kun som kategori C-art, dvs. at man ikke anser det for sandsynligt, at den optræder spontant i Danmark
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Indisk gås !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen