Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Grågås, Anser anser
Opdateret  :  D. 05.12.2007
Første  :  ??
Status  :  Meget almindelig - også som ynglefugl - på Als. Den samlede ynglebestand tæller form. omkring 100 par
Note  :  Arten yngler en del steder på Als, bl.a. ved Hartsø (ca. 60-80 par), i Mjang Dam (ca. 5-10 par), på Katholm (ca. 10-20 par), i Ketting Nor (ca. 5-10 par) og i en lille sø ved Lunden (ca. 5-10 par)
Også udenfor yngletiden kan man se Grågæs over det meste af øen. Flere steder bliver benyttet som raste- og fourageringslokaliteter af betydelige flokke. Det er således ikke usædvanligt at se flokke på 500-1.000 Grågæs ved Hartsø, i Mjang Dam/på Torup Made, ved Oldenor og i Ketting Nor
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
D. 14.06.2005, Nordborg Sø. Foto : Bjarne Nielsen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal for nogle lokaliteter:
* Mjang Dam 3.000   d. 22.02.2006 Egon Iversen
* Oldenor 2.500 d. 05.03.2006 Egon Iversen
* Hartsø 2.000   d. 23.02.2004 Bjarne Nielsen
* Mintebjerg 2.000 fouragerende d. 28.01.2006 Egon Iversen
* Torup Made ved Mjang Dam 1.200 d. 17.02.2003 Bjarne Nielsen
* Ketting Nor 800 d. 23.05.2005 Svend Ove Jensen
* Tontoft Nakke 500 trækkende d. 22.09.2005 Bjarne Nielsen
* Nordborg Sø 490 trækkende d. 22.09.2005 Bjarne Nielsen