Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Dværggås, Anser erythropus
Opdateret  :  D. 10.11.2007
Første   :  D. 31.03.2004 i Vælddam ved Trillen af Bjarne Nielsen
Status  :  Ekstrem sjælden på Als
Note  :  Der er så vidt vides kun truffet to individer på Als. Nr. 2. sås d. 11.05.2005, hvor Dennis M. Langholz havde 1 trækkende over Tontoft Nakke sammen med 4 Grågæs
SU-status  :  Var på SU-listen fra etableringen af udvalget i 1961 men udgik fra og med 1997
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Trillen, d. 31.03.2004. Foto : Bjarne Nielsen
Links  :  Galleri - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  Fuglen i 2004 blev efterfølgende set flere gange på samme lokalitet, men blev desuden observeret ved Hartsø på Kegnæs og i Fredsmaj i Sønderskoven. De fleste gange blev den set i selskab med en eller flere Grågæs. Sidste obs. i 2004 var d. 30.06 ved Hartsø