Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Blisgås, Anser albifrons
Opdateret  :  D. 08.11.2007
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis sjælden på Als
Note  :  Findes oftest i vinterhalvåret i mindre flokke, der fouragerer blandt eller sammen med Grågæs
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Blisgås !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal for nogle lokaliteter :
* Fredsmaj 140 d. 13.04.2003 Dennis M. Langholz
* Mjang Dam 140 d. 18.02.2004 Gert Fahlberg
* Hartsø 85 d. 03.03.2004 Bjarne Nielsen
* Ketting Nor 78 d. 07.12.2004 Henning Christiansen
* Torup Made 70 d. 24.10.1998 Bjarne Nielsen
* Vibæk 67 d. 03.04.2005 Gert L. Jørgensen
* Hjortholm Sø 48 d. 21.11.2004 Gert Fahlberg
* Hjortholm Enge

35

d. 21.12.2004 Egon Iversen
* Sønderskoven 35 d. 09.10.2005 Dennis M. Langholz
* Mintebjerg 17 d. 02.01.2001 Martin Jessen
* Gammelgård 15 d. 07.03.2003 Bjarne Nielsen
* Bjørnodde, Kegnæs 11 d. 22.03.2003 Martin Jessen
* Oldenor 10 d. 22.03.2003 Kaj Abildgaard
* Tontoft Nakke 7 d. 02.04.2005 Martin Jessen