Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Kortnæbbet gås, Anser brachyrhynchus
Opdateret  :  D. 08.11.2007
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis sjælden på Als
Note  :  Arten ses oftest som mindre indslag i flokke af andre gæs, hovedsagelig Grågås
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Kortnæbbet gås !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal (mindst 2 individer) for nogle lokaliteter :
* Hartsø 30 fouragerende d. 03.03.2004 Bjarne Nielsen
* Skovby 8 rastende d. 31.01.2004 Gert L. Jørgensen
* Vibæk 6 trækkende S d. 19.10.2004 Gert L. Jørgensen
* Hjortholm Enge 4 blandt Grågæs d. 31.03.2001 Bjarne Nielsen
* Trillen 2 fouragerende d. 06.08.1980 Bjarne Nielsen
Én enkelt observation fra trækket :
* Augustenborg 350 Ø d. 27.01.2006 Bjarne Nielsen