Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Tundrasædgås, Anser fabalis rossicus
Opdateret  :  D. 08.11.2007
Første  :  Muligvis d. 13.12.1996, hvor 1 fugl sås fouragere på Torup Made af Bjarne Nielsen. Samme fugl var stadig på lokaliteten d. 19.12.1996
Status  :  Meget sjælden på Als
Note  :  Er kun registreret meget få gange på Als
SU-status  :  Var på SU-listen fra udvalgets etablering i 1961, men udgik fra og med 1993
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! 4 ud af en flok på 6 Tundrasædgæs ved Skovby, d. 25.12.2005. Foto : Svend Ove Jensen
Links  :  Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  Alle iagttagelser :
* Torup Made 1 d. 13.12.1996 Bjarne Nielsen
* Torup Made 1 (samme) d. 19.12.1996 Bjarne Nielsen
* Skovby 6 d. 25.12.2005 Svend Ove Jensen
* Hartsø 1 d. 11.02.2006 Dennis M. Langholz