Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Sangsvane, Cygnus cygnus
Opdateret  :  D. 06.08.2006
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig vintergæst på Als
Note  :  Nogle af de lokaliteter, hvor man er mest sikker på at se Sangsvaner i vinterhalvåret, er:
* Nordals markerne nord for Oldenor, Tontoft Nakke, Bund Sø ved Brandsbøl Skov
* Midtals Torup Made, Ny Stavensbøl
* Sydals havet øst for Trillen, i Birkepøl samt markerne øst for Høruphav, vest for Mintebjerg og sydvest for Skovby
* Kegnæs : Hørup Hav indenfor Kegnæs Drej, Gåsvig, Hartsø, Hjortholm enge
* Kær Halvø : markerne vest for Sønderborg Lufthavn 
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! Familieflok , d. 23.12.2003 på markerne ved Mintebjerg, Sydals. Foto : Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  Den største flok, der er blevet iagttaget indenfor de sidste år, var på 600 Sangsvaner, som fouragerede på en rapsmark lige øst for Høruphav, d. 04.01.2003. Flokken blev noteret af Bjarne Golles, som samme dag havde yderligere 70 rastende i Hørup Hav,  58 ved Bredsten samt 17 ved Hjortholm på Kegnæs, hvilket betyder, at der denne dag var min. 745 Sangsvaner på Sydals !!
Største antal for nogle lokaliteter:
* Høruphav 600 d. 04.02.2003 Bjarne Golles
* Kegnæs 305 d. 31.12.2004 Dennis M. Langholz
* Torup Made / Mjang Dam 270 d. 18.02.2004 Gert Fahlberg
* Mintebjerg 235 d. 09.01.2004 Gert L. Jørgensen
* Hartsø 210 d. 06.12.2004 Kaj Abildgaard
* Skovby 200 d. 25.02.2003 Bjarne Nielsen
* Over Tandslet 190 d. 24.02.2003 Henning Christiansen
* Brandsbøl Skov 180 d. 29.02.2004 Knud E. Fredsøe