Forside - Andefugle - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Knopsvane, Cygnus olor
Opdateret  :  D. 10.11.2007
Første  :  ??
Status  :  Meget almindelig på Als, hvor ynglebestanden formodes at være på ca. 100 par
Note  :  Findes overalt, hvor der er større eller mindre søer eller vandhuller. Desuden findes et større antal i farvandede omkring Als udenfor ynglesæsonen. Bl.a. kan disse ansamlinger ses i Hørup Hav lige indenfor  Kegnæs Drej, hvor der i vinterhalvåret ofte kan ses omkring 120-150 Knopsvaner
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Ad. med 6 pulli, d. 14.06.2005 i Nordborg Sø. Foto : Bjarne Nielsen 
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal for nogle lokaliteter :
* Hørup Hav ved Kegnæs Drej 191 d. 12.11.1999 Martin Jessen
* marker ved Skovby, Sydals 155 d. 14.03.2005 Egon Iversen
* Oldenor 135 d. 15.09.2007 Bjarne Nielsen
* Hartsø 95 d. 12.03.2004 Dennis M. Langholz
* Katholm 74 d. 12.04.2004 Gert Fahlberg