Forside - Lommer - Skestork - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side

Fuglene på Als - artslister

 
Fiskehejre, Ardea cinerea
Opdateret  :  D. 21.11.2007
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig ynglefugl i enkelte kolonier rundt om på øen
Note  :  Var tidligere betydeligt mere almindelig, bl.a. indeholdt kolonien i Arnkil Skov i 19?? ca. ?? par. Idag er denne koloni nærmest forsvundet. Af andre kolonier på Als kan nævnes Havnbjerg Skov (form. omkring 10-20 par), Hørup Klint øst for Høruphav (form.10-20 par) samt Oldenor, hvor vel omkring 5 par yngler i Skarv-kolonien
Ved Oldenor er det udenfor ynglesæsonen ikke usædvanligt at se omkring 40-50 Fiskehejrer, der ofte fouragerer på markerne nord for noret
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Sønderskoven, ca. d. 07.09.2006. Foto : Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal for nogle lokaliteter :
* Oldenor 60 rastende d. 05.12.2004 Bjarne Nielsen
* Fredsmaj 57 rastende d. 31.10.2004 Henning Christiansen
* Hjortholm Sø 35 rastende d. 09.02.2001 Bjarne Nielsen
* Farresdam 32 rastende d. 08.11.1987 Bjarne Nielsen
* Fjordmosen 27 trækkende d. 15.10.2000 Bjarne Nielsen
* Hartsø 20 rastende d. 04.04.1999 Bjarne Nielsen
* Trillen 24 rastende d. 29.11.1987 Bjarne Nielsen
* Mjang Dam 10 rastende d. 22.04.2001 Bjarne Nielsen
De største tal for ynglelokaliteterne :
* Oldenor 60 rastende d. 05.12.2004 Bjarne Nielsen
* Hørup Klint 26 i kolonien d. 15.03.2004 Egon Iversen - 13 fugle + 11 reder d. 25.02.2001 Kaj Abildgaard
* Arnkil Skov 14 rastende d. 14.01.1998 Gert Fahlberg - 7 fugle + 15 reder d. 06.01.2002 Gert Fahlberg
* Havnbjerg Skov 10 i kolonien d. 30.03.1987 Bjarne Nielsen - 2 fugle + 7 reder d. 10.04.2004 Martin Jessen