Forside - Lommer - Skestork - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side

Fuglene på Als - artslister

Rørdrum, Botaurus stellaris
Opdateret  :  D. 21.11.2007
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis sjælden trækfugl på Als
Note  :  Ynglede tidligere på øen, men ses nu kun meget fåtalligt på træk og især i vinterhalvåret
Kilde  :  DOFB
Foto  : 
Ketting Nor, d. 19.03.2007. Foto : Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  Samtlige iagttagne Rørdrum herunder :
* d. 04.-07.05.2002 1 Hartsø Martin Jessen, Bjarne Nielsen, Henning Christiansen
* d. 08.-12.01.2003 1 Trillen Kaj Abildgaard
* d. 16.03.2003 1 Ketting Nor Martin Jessen
* d. 08.-24.04.2003 1 Hartsø Martin Jessen, Dennis M. Langholz
* d. 01.05.2003 1 Mjang Dam Bjarne Nielsen
* d. 14.12.2003 1 Mjang Dam Dennis M. Langholz
* d. 04.03.2004 1 Ketting Nor Kaj Abildgaard, Henning Christiansen
* d. 12.-20.04.2004 1 Hartsø Bjarne Golles, Dennis M. Langholz, Bjarne Nielsen
* d. 27.11.2004 1 Ketting Nor Svend Ove Jensen
* d. 03.02.-13.03.2006 1 Lillehav, Aug. Svend Ove Jensen, Bjarne Nielsen
* d. 15.04.2006 1 Bosted Made Martin Jessen, Dennis M. Langholz
* d. 17.09.2006 1 Mjang Dam Kjeld Hansen
* d. 19.-22.03.2007 1 Ketting Nor Svend Ove Jensen, Gert L. Jørgensen, Dennis M. Langholz
Som det fremgår af tabellen, er der ikke overlap mellem observationer på forskellige lokaliteter på samme tidspunkt, dvs. at der muligvis kun har været ét individ på øen hvert år (egtl. hvert vinterhalvår !), og at dette individ så har besøgt flere lokaliteter, således primo 2003 : Trillen - Ketting Nor - Hartsø - Mjang Dam samt ultimo 2003 og primo 2004 : Mjang Dam - Ketting Nor - Hartsø