Forside - Lommer - Skestork - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side

Fuglene på Als - artslister

Sodfarvet skråpe, Puffinus griseus
Opdateret  :  D. 08.11.2007
Første  :  D. 21.11.1971, 1, Sønderborg Bugt (første ?)
Status  :  Ekstrem sjælden på Als
Note  :  Udover "førsten" er arten set d. 18.10.1973, hvor 1 blev set ved Pøl (form. Pøls Rev, red.) af Ivan Petersen og Gert L. Jørgensen. Forekomsten i Sønderborg Bugt var nok et resultat af de meget kraftige efterårsstorme, der blæste det år
SU-status  :  Var på SU-listen fra udvalgets etablering i 1961, men udgik fra og med 1972. Den sidste af SU godkendte iagttagelse stammer fra d. 02.11.1971, og det vides derfor ikke, om  observationen fra Sønderborg Bugt har været eller skulle have været forelagt SU. På tidspunktet for observation nr. 2 var der ikke længere krav om SU-godkendelse
Foto  : 
Intet billede af den alsiske Sodfarvet skråpe !
Links  :  Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Kilder  :  SJ71-2, SJ73-2, SU1971
Læs mere  :  Original-tekster