Forside - Lommer - Skestork - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side

Fuglene på Als - artslister

Sorthalset lappedykker, Podiceps nigricollis
Opdateret  :  D. 08.11.2007
Første   :  ??
Status  :  Meget sjælden
Note  :  Var tidligere en fåtallig ynglefugl ved Oldenor i de første par år efter naturgenopretningen i 1993/94, men er siden forsvundet igen 
Hvert år ses enkelte (2-4) individer, der enten kan være på træk ud for kysten, f.eks. ved Sønderskoven eller Tontoft Nakke, eller raste i søer på indlandslokaliteter, f.eks. ved Oldenor, i Ketting Nor eller i Lillehav ved Augustenborg
Da arten bl.a. optræder som pionér-art efter naturgenopretningsprojekter, forventes den at indfinde sig i større antal, når Mjels Sø genopstår her i efteråret 2005. Ud fra tidligere erfaringer, bl.a. Oldenor, Skjern Enge og Slivsø, burde adskillige par slå ned på lokaliteten fra foråret 2006
2006 levede desværre ikke op til disse forventninger, eftersom der ikke blev gjort en eneste observation ved Mjels Sø. Forhåbentlig bringer det nye år fugle til søen ?! Heller i 2007 sås nogen Sorthalset lappedykker på lokaliteten ! 
Foto  : 
Ikke noget billede af en alsisk Sorthalset lappedykker !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen