Forside - Lommer - Skestork - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side

Fuglene på Als - artslister

Nordisk lappedykker, Podiceps auritus
Opdateret  :  D. 08.11.2007
Første   :  D. 06.02.1971, 1, Sønderborg Havn (første ?)
Status  :  Sjælden
Note  :  Et antal på ca. 10 ses hvert år dels trækkende ved især Sønderskoven og Tontoft Nakke, dels rastende ud for de samme lokaliteter samt ud for Hummelvig Made
SU-status  :  På SU-listen fra udvalgets etablering 1961 men udgik fra og med 1970
Kilder  :  SU196569, SJ71-1
Foto  : 
Ikke noget billede af en alsisk Nordisk lappedykker !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen