Forside - Lommer - Skestork - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side

Fuglene på Als - artslister

Gråstrubet lappedykker, Podiceps grisegena
Opdateret  :  D. 21.11.2007
Første   :  ??
Status  :  Er i dag stort set forsvundet som ynglende på Als. Yngler formodentlig kun ved Fredsmaj i Sønderskoven
Note  :  Efter at arten havde været forsvundet fra Als i mange år, ynglede den i 1971 med 2 par i Vælddam ved Trillen. I de næste år kom bestanden efterhånden op på et ret stabilt niveau på 10-15 par. Fra starten af '90erne betød den øgede tilgroning og menneskelig færdsel i området dog, at antallet igen faldt. Igennem de seneste år er der kun observeret enkelte ynglepar på lokaliteten, ligesom det er tilfældet på et par andre alsiske lokaliteter, nemlig ved Hopsø på Nordals og i Kær Vig
I Mjels Sø, der blev naturgenoprettet i efteråret 2005, ynglede Gråstrubet lappedykker allerede i det første år, 2006, med omkring 3 par
Udenfor yngletiden kan man være heldig at se arten raste ved kysterne, bl.a. ud for Trillen, Fredsmaj/Sønderskoven og Tontoft Nakke  
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Kurmageri i Fredsmaj i Sønderskoven, ca. 01.04.2001. Foto : Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal for de tre eneste lokaliteter, hvor arten har været/er rimeligt almindelig (udviklingen afspejler sig i tabellens data !) :
* Trillen 40 d. 14.04.1987 Bjarne Nielsen
*   Fredsmaj   22   d. 29.06.2002   Henning Christiansen
* Mjels Sø 16 d. 31.05.2006 Dennis M. Langholz