Forside - Lommer - Skestork - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side

Fuglene på Als - artslister

Toppet lappedykker, Podiceps cristatus
Opdateret  :  D. 10.11.2007
Første   :  ??
Status  :  Meget almindelig ynglefugl i alle vandhuller/søer af en vis størrelse. På visse lokaliteter kan den være endog meget talrig, f.eks. er det ikke ualmindeligt at se 15-20 par i Nordborg Sø
Note  :  Om vinteren kan arten optræde endnu mere talrigt, men da på andre lokaliteter. Tit samles fuglene i store flokke ved faste rastepladser langs øens kyster
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
D. 01.06.2007, Mjels Sø, Nordals. Foto : Bjarne Nielsen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal (minimum 50) for nogle lokaliteter :
* Østersøen ud for Kegnæs Drej 219 rastende d. 20.02.1999 Martin Jessen
* Tontoft Nakke 204 rastende d. 12.02.2006 Martin Jessen
* Fjordmosen 187 rastende d. 20.03.2005 Svend Ove Jensen
* Sønderskoven 153 rastende d. 30.01.2006 Dennis M. Langholz
* Sønderborg Bugt 149 rastende d. 28.01.2006 Martin Jessen
* Sandvig 100 rastende d. 07.02.1988 Bjarne Nielsen
* Fladbæk Strand 100 rastende d. 27.03.2002 Martin Jessen & Bjarne Nielsen
* Hørup Hav 62 rastende d. 03.01.2004 Dennis M. Langholz
* Hummelvig 51 rastende d. 11.12.2004 Svend Ove Jensen
* Nordborg Sø 50 ad + 1K d. 14.09.2004 Bjarne Nielsen