Forside - Lommer - Skestork - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side

Fuglene på Als - artslister

Lille lappedykker, Tachybaptus ruficollis
Opdateret  :  D. 08.11.2007
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig ynglefugl i de fleste mindre søer og vandhuller, bl.a. ved løvfrødammene i Sønderskoven, i Fredsmaj, Nordborg Sø, Oldenor, Hopsø og vandhullerne i engene ved Tontoft Nakke
Note  :  Arten ses ikke så ofte i yngletiden pga. dens meget skjulte levevis. Til gengæld hører man tit dens kraftige stemme. Om vinteren kan den dog ofte ses i pæne antal, når den søger ud i øens havne, der oftest er isfri hele vinteren. Gode lokaliteter er Sønderborg Lystbådehavn og i Sønderborg Havn især ved bropillerne
Foto  : 
Klik på billedet for at se stor udgave ! Vinterdragt, Sønderborg Havn, 2004. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal for nogle lokaliteter (mindst 15 eksemplarer):
*    Als Sund mellem broerne ved Sønderborg   59   fouragerende   d. 27.01.2006   Henning Christiansen
* Mjels Vig udenfor Oldenor 40 fouragerende d. 02.02.2002 Bjarne Nielsen
* Sønderborg Lystbådehavn 22 fouragerende d. 14.01.2006 Henning Christiansen
* Trillen 18 fouragerende d. 16.08.2006 Dennis M. Langholz