Forside - Lommer - Skestork - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side

Fuglene på Als - artslister

Sortstrubet lom, Gavia arctica
Opdateret  : D. 08.11.2007
Første  :  ??
Status  :  Ses ind i mellem i vinterhalvåret i havene omkring Als, hvor de raster og fouragerer i ukendt antal
Note  :  Gode og forholdsvis sikre lokaliteter er Lillebælt ud for Tontoft Nakke, samt havet ved Pøls Rev, Østersøen ud for Kegnæs Drej og i det hele taget langs Kegnæs' sydkyst
I træktiden ses Sortstrubede lommer ofte trækkende langs kysten ved de gode trækobs-steder, især Tontoft Nakke (mest forår) og ved Sønderskoven (mest efterår)
I perioden d. 19.12.1998 - 03.01.1999 rastede en Sortstrubet lom i Augustenborg Havn, hvor den kunne ses fouragere på bl.a. Hundestejler på indtil få meters afstand fra kajen
Meget sjældent kan arten findes på indlandslokaliteter. Således rastede der medio 1980'erne en fugl i Nordborg Sø
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Ikke noget billede af en alsisk Sortstrubet lom !
Links  : Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største antal (mindst et individ) for nogle lokaliteter :
* Tontoft Nakke 8 trækkende d. 10.11.2006 Bjarne Nielsen
* Østersøen ud for Kegnæs' sydkyst 3 rastende d. 27.02.2003 Bjarne Nielsen
* Pøls Rev 2 trækkende d. 24.10.2004 Gert L. Jørgensen
* Hardeshøj 2 rastende d. 20.01.2003 Dennis M. Langholz
* Kegnæs Drej 2 trækkende d. 11.11.2006 Gert L. Jørgensen