Forside - Lommer - Skestork - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side

Fuglene på Als - artslister

Rødstrubet lom, Gavia stellata
Opdateret  :  D. 07.11.2007
Første  :  ??
Status  :  Ses ofte i vinterhalvåret i havene omkring Als, hvor de raster og fouragerer i ukendt (men formodentlig pænt) antal
Note  :  Gode og forholdsvis sikre lokaliteter er Lillebælt ud for Tontoft Nakke, samt havet ved Pøls Rev, Østersøen ud for Kegnæs Drej og i det hele taget langs Kegnæs' sydkyst
I træktiden ses Rødstrubede lommer ofte trækkende langs kysten ved de gode trækobs-steder, især Tontoft Nakke (mest forår) og ved Sønderskoven (mest efterår)
Med mellemrum ses arten også på indlandslokaliteter, f.eks. rastede én i Lillehav ved Augustenborg d. 07.02.1999 og én blev fundet død på bredden inde i Ketting Nor. En enkelt gang, d. 25.02.1986, rastede en fugl i Sønderborg Havn ud for Ewers-bygningen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Augustenborg Havn, d. 5. januar 2007. Foto : Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Observationer  :  De største observationer (mindst 5 individer):
*  :  Østersøen ud for Kegnæs' sydkyst   14   rastende   d. 13.03.2003   Dennis M. Langholz
* Tontoft Nakke 12 rastende samt trækkende Ø og V d. 25.12.2006 Bjarne Nielsen
* Tontoft Nakke 10 trækkende Ø og V d. 09.12.2005 Bjarne Nielsen
* Tontoft Nakke 9 trækkende Ø d. 11.02.2006 Dennis M. Langholz
* Tontoft Nakke 8 trækkende Ø d. 08.02.2006 Bjarne Nielsen
* Tontoft Nakke 7 rastende samt trækkende i forskellige retninger d. 27.01.2006 Bjarne Nielsen
* Tontoft Nakke 6 trækkende Ø d. 02.12.2006 Bjarne Nielsen
* Tontoft Nakke 5 trækkende Ø d. 26.01.2006 Bjarne Nielsen