Lær at bestemme Hav- og Fjordterne
af Klaus Malling Olsen
 

Ungfugle

Disse deler en del af de gamle fugles feltkendetegn - vingernes gennemskinnelighed, håndsvingfjerenes mørke tegninger på bagkanterne, benlængde samt i nogen grad næb- og hovedformer. Der er stor forskel i dragterne og det gør de unge lettere at kende fra hinanden end de gamle. Bemærk også, at terner i eftersommeren og under trækket ofte ses familievis.
 
Havterne (se foto 7)
I flugt ligner den i proportionerne en gammel fugl. dog uden de stærkt forlængede halefjer. Vingespidser er ofte lidt afrundede. Dragtens farver er generelt sorte, hvide og grå. Næbbet er sort, men ofte med lidt rødligt på inderste del i de første uger efter udflyvningen. Panden hvid, oftest i skarp kontrast til den sorte hætte. Specielt lige efter udflyvningen kan overgangen dog forekomme ret diffus og enkelte brunlige dun kan ses i panden. Det giver den et lidt »snusket« udseende. Ryg grålig, undertiden med lidt skællet udseende, dannet af smalle, brunlige fjerspidser. Vingerne er på oversiden grå, med nogen kontrast. Vingeforkanten kan være lidt mørkere grå, men det virker aldrig påfaldende og hos den stående fugl kan tegningen være næsten skjult. Dækfjerene er lysegrå og danner sammen med de hvide armsvingfjer en lys mellemdel af vingen, idet håndsvingfjerene er lidt mørkere grå med mørkere bagkanter.
Bemærk at de brunlige dragtkendetegn kun forekommer tidligt på sæsonen og må formodes at være fældet, når fuglen indleder efterårstrækket.
 
Indledning Gamle fugle Ungfugle Andre dragter
Havterne Fjordterne
 
Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7