Slørugler, Tyto alba, ringmærkede i Danmark.... 
af Bjarne Nielsen
 
Trækretning og -afstand
Fig. 7
Trækretning, dvs. retning fra ringmærkningssted til genmeldingssted, for 71 Slørugler. 
11 Slørugler, som er genmeldt fra ringmærkningsstedet er ikke medtaget i figuren.
[Hver ring i figuren angiver 2 Slørugler, begyndende med den inderste skraverede ring (2 Slørugler) til den yderste hvide ring (12)] 
 
< Fig. 6 Text Fig. 8 >