Slørugler, Tyto alba, ringmærkede i Danmark.... 
af Bjarne Nielsen
 
Ringmærknings- og genmeldingsområde
Fig. 4
Viser i hvilke landsdele/lande Sløruglerne er ringmærket (n=82) og genmeldt (n=85). 
Tre af Sløruglerne blev genmeldt to gange.
 
< Fig. 3 Text Fig. 5 >